• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

අනු කමිටු

මෙහෙයුම් කමිටුවට සහය ලබාදීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ අනු කාරකසභා ඇති කර තිබේ. 2016 මැයි මස 5 වනදින පවත්වන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ දෙවන රැස්වීම් අවස්ථාවෙහි, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනාවක් කෙටුම්පත් කිරීම පිණිස මෙහෙයුම් කාරකසභා වෙත පවරා ඇති බලවරමට සහය ලබාදෙනු පිණිස වන තේමාත්මක අනු කාරකසභා හයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන ලදී.

එම අනු කාරකසභා පහත පරිදි වේ:

2016 මැයි මස 04 වනදින පැවැති මෙහෙයුම් කාරක සභ රැස්වීමේදී තීරණය කර, පසුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයෙන් අනුමත කළ පරිදි සභාපතිවරයා ද ඇතුළුව සාමාජිකයින් 11 දෙනෙකුගෙන් මෙම එක් එක් කාරකසභාව සමන්විත වේ. පාර්ලිමේන්තුව තුළ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනයවීම සැලකිල්ලට ගනිමින් සාධාරණ අන්දමින් මෙම අනු කාරකසභා සඳහා සාමාජිකයින් පත් කරන ලද අතර, එහිදී එය දේශපාලන පක්ෂ විසින් ලබාදුන් නාමයෝජනා මත පදනම් වෙමින් සිදුකරන ලදී. අනු කාරකසභාවන්ට තෝරාගත් සාමාජිකයින් අතරින් ඒවා සඳහා සභාපතිවරුන් හයදෙනෙක් පත් කරන ලද අතර එහිදී ඒ සඳහා ජ්‍යෂ්ඨත්වය සැලකිල්ලට ගැනිණි.

මෙහෙයුම් කාරක සභාවේ සලකාබැලීම සඳහා, තමනට නියම කරන ලද විෂය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය මූලධර්ම සම්පාදනය කිරීමට මෙම අනු කාරක සභා බලවරම් ලබා ඇත. අනු කාරකසභාවන්හි රැස්වීම් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් එකී අනු කාරකසභා ස්වාධීනව තීරණ ගන්නා අතර, විද්වතුන් සම්බන්ධ කරගැනීම හා නියෝජන ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කිරීම සඳහා ඔවුනට නිදහස තිබේ. මෙම අනු කාරකසභා මගින් සිදුකරන සලකාබැලීම් උපදේශාත්මක හා අන්තර්ක්‍රියාමය ස්වරූපයක් ගන්නා අතර සාකච්ඡාවට බඳුන් වන විෂය කරුණුවල විවිධ පැතිකඩ පිළිබඳ අත්දැකීම් හා අදහස් බෙදාහදාගැනීම ඊට ඇතුළත් වේ.

රැස්වීම් ආරම්භවන අවස්ථාවේදී මූලික ආශ්‍රේය ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා 1946 ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා රාජ ආඥාව (සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව), 1972 පළමු ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, 1978 දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, 2000 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සහ සර්වපාක්ෂික නියෝජිතයින්ගේ යෝජනා වැනි වූ ලේඛන අනු කාරකසභා වෙත ලබාදෙන ලදී. තවද, මෙහෙයුම් කාරකසභාව විසින් කලින් කලට සම්පාදනය කරනු ලබන මූලධර්ම හා මාර්ගෝපදේශ ද එක් එක් කාරකසභාවට අදාළ වන පරිදි එම එක් එක් සභාපතිවරයා වෙත දැනුම්දෙනු ලැබේ.

මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටු ක්‍රියාවලිය තුළින් ලැබුණු මහජන අදහස් කෙරෙහි මෙම අනු කාරකසභා විසින් විශේෂ අවධානයක් යොමුකරන ලදී. මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටු වාර්තාව වෙත මෙම අනු කාරකසභාවන්හි අවධානය දැඩි ලෙස යොමුකරන ලදී. මහජනතාවගේ අදහස් දැක්වීම්වල සාරාංශ මෙන්ම මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටුවේ නිර්දේශද ඇතුළත් වූ මෙම වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනතාවගේ වත්මන් බලාපොරොත්තු හා අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් වන වැදගත් මූලාශ්‍ර ලේඛනයක් වශයෙන් සලකනු ලැබිණි.

පසු කාලීනව ලැබුණු අදහස් දැක්වීම් පදනම් කරගනිමින් මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටුවේ දෙවන වාර්තාව ද සම්පාදනය කරන ලදී. තවද, මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටු සභාපතිවරයා විසින් සිදුකළ නාමයෝජනා මත පදනම් වෙමින් අනු කාරකසභා හයෙහි විද්වතුන් වශයෙන් කටයුතු කිරීමට මහජන අදහස් දැක්වීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයින් අනුයුක්ත කරන ලදී.

දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සහ මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායම්වල හා සංවිධානවල සාමාජිකයින් ඇතුළුව විවිධ පාර්ශවකරුවන් සමගින් සිදුකළ සාකච්ඡා අනු කාරකසභාවල සිදුකළ සලකාබැලීම් අතරට ඇතුළත් වූ අතර, එක් එක් අනු කාරකසභාව ඉදිරියේ ලිඛිත සහ/හෝ වාචික අදහස් දැක්වීම් සිදුකරන්නට ඔවුනට ආරාධනා කරන ලදී. එක් එක් ප්‍රධාන විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළව දේශපාලන පක්ෂ, පළාත් සහ මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායම් වෙතින් මෙහෙයුම් කාරකසභාව යොමුකරන ලද අදහස් දැක්වීම් ද අනු කාරකසභා හයේ සලකාබැලීම සඳහා ඒවා වෙත යොමුකරන කෙරිණි. තවද, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත්සභාවල ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජිතයින්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් ඇතුළුව අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින්ගේ සහභාගීත්වය ඇතිව ඇතැම් අනු කාරකසභා අතර අන්තර්ක්‍රියාමය සැසි පැවැත්වීමට ද කටයුතු කරන ලදී.

එකම ආකාරයෙන් කටයුතු පවත්වාගෙන යන බව සහතික කරනු පිණිස එක් එක් අනු කාරකසභාවට සහය ලබාදීම සඳහා විද්වත් මඬුල්ලේ සාමාජිකයින් නිශ්චිත වශයෙන්ම නියම කිරීම සුදුසු බව 2016 ජූනි මස 23 වන දින පැවැති මෙහෙයුම් කාරකසභා රැස්වීමේදී තීරණය කරන ලදී. අනු කාරකසභා අතරේ වැඩකටයුතු වඩාත් සමීපව සම්බන්ධීකරණය කරන්නට මින් මගපෑදුනු අතර, යම්කිසි අනු කාරකසභාවකට නියම කරනු ලැබූ විශේෂඥයින්ට තම දායකත්වය කාරකසභාවට ලබාදෙන අවස්ථාවේදී විද්වත් මඬුල්ලේ සිටින අන්‍යයන් සතු විවිධාකාර දෘෂ්ටිකෝණයන්ගෙන් අදහස් ලබාගැනීමටද මින් ඉඩ සැලසිනි. එක් එක් අනු කාරකසභාවට පත්කරන ලද විද්වත්තු සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙනයාමේදී මෙන්ම අනු කාරකසභාවේ වාර්තා සම්පාදනය කිරීමට සහය ලබාදීමේදී වැදගත් භූමිකාවක් නිරූපණය කළහ. අනු කාරකසභාවන්හි කටයුතු සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමෙන් ද සහය ලබාදුනි. සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනය සහ ජාත්‍යන්තර යහපරිචයන් මත පදනම් වෙමින් පර්යේෂණ දල සටහන් සකස් කරදීම එම කණ්ඩායමෙන් සිදුවිය. අවශ්‍ය කරන තැන්හි ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවලින් ගතහැකි අදාළ උදාහරණ සලකා බැලීම පිණිස එම පර්යේෂණ දළ සටහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ අනු කාරකසභාවල විද්වතුන් අතරේ බෙදාහරින ලදී.

අනු කාරකසභාව විසින් සිදුකළ අදහස් ලබාගැනීමේ, සාකච්ඡා කිරීමේ සහ සලකාබැලීමේ ක්‍රියාවලිය මෙහෙයුම් කාරකසභාව වෙත අවසන් වාර්තාව ලබාදීමත් සමගින් කුළුගැන්විනි. අනු කාරකසභාවන්ගේ අවසන් වාර්තාවල ඇතුළත් නිර්දේශ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සලකාබැලීම සඳහා එම එක් එක් විෂය ක්ෂේත්‍රයට අදාළව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා යෝජනා කෙටුම්පත් කරන අදියරේදී මෙහෙයුම් කාරකසභාවේ සලකාබැලීමට නියමිතය.

අනු කාරකසභාවන්හි සලකාබැලීම් ආරම්භ කරන්නට ප්‍රථමයෙන්, එහි රැස්වීම් අවස්ථාවන්හි අනු කාරකසභාවන්ට අවශ්‍ය කරන පරිපාලන සහය ලබාදීම පිණිස පාර්ලිමේන්තු කාර්යමණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් ඒවායෙහි ලේකම්වරුන් වශයෙන් පත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා කටයුතු කළේය.