• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මහජනතාව දැනුවත්කිරීමේ පිටුවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මහජනතාව, සිවිල් සමාජය, රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ආගමික නායකයින්, පාසල් සිසුන්, තරුණයින් සහ අනෙකුත් පාර්ශවයන් දැනුවත් කිරීම අරමුණු කෙරේ.

වැඩ මුළුව හා පුහුණු වැඩසටහන්, ඉහත සඳහන් කළ පාර්ශවකරුවන් වෙත ලඟාවීම සඳහා වන ඵලදායීව සහ පුළුල් ලෙස ජනතා අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහනක කොටසක් සහ දිස්ත්‍රික්ක පදනමින් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරන ලද “ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ“ වැඩ සටහනක් යන පදනමින් ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

මෙම වැඩ සටහන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ ලේකම් වින්ස්ටන් පතිරාජ මහතා විසින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ සභාපති ලාල් විජේනායක මහතාගේ නායකත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සමග කටයුතු කරන, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවට සම්බන්ධ සම්පත් දායකයින්ගේ, ශාස්ත්‍රඥයන්ගේ සහ නිලධාරීන්ගේ ශිල්පීය/ශාස්ත්‍රීය කතා තුළින් අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන් සැළසුම් කර ඇත.මෙම වැඩ සටහනින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කරන අතරම, දැනටමත් මහජනයා අතට පත්ව තිබෙන ලිපිලේඛන මත පදනම්ව, ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පසුබිමෙහි වන හරය හා ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ සහභාගීවන්නන් දැනුවත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පසුබිමෙහි වන ක්‍රියාදාමය කෙරෙහි අවශ්‍ය වන අවබෝධය හා උනන්දුව ඇතිකිරීමටත්, එම කටයුතු වලට මහජනතාව සම්බන්ධ කරගැනීම සඳහාත් වැඩමුළුව මගින් සම්මන්ත්‍රණය අවසානයේදී ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සැසියක්ද පවත්වනු ලැබීය.මෙම ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සැසි තුළින් ඉදිරියට යන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඇති කරුණු පැහැදිලි කරගැනීම සඳහාත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව හා රට සඳහා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම යන සන්ධර්භය තුළ මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂා සම්බන්ධව මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හා ඒ සඳහා ඵලදායි සංවාදයක යෙදීමටත් පහසුකම් හා අවස්ථාව සලසයි.මෙම උත්සාහයන් මගින් වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය තුළ මහජනතාවගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීමත් තවතුරටත් ඔවුන්ගේ සහභාතගීත්වය වර්ධනය කිරීමත් අරමුණු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සමස්ථ අරමුණ පෙරදැරිව පහත දැක්වෙන දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

 

  • ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ (ජා.ත.සේ.ස) සහයෝගීතාවයෙන් පැවැත්වුණු තරුණ සංසදය, ජාතික තරුණසේවා සභාව සමග සහයෝගීත්වයෙන්2016 දෙවන සතියේදී පැවැත්වුණු අතර, රටෙහි තරුණ පරම්පරාව අතර අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මින් අරමුණු කෙරිණි.
  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා සහයෝගීත්වයෙන් පැවැත්වුණු පාසල් වැඩසටහන. පාසල් වැඩ සටහන 2017 ජනවාරියේදී ආරම්භ වූ අතර, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහයෝගීතාවයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළම පැවැත්විණි.  මෙම වැඩසටහනට සහභාගීවූවන් වූයේ දේශපාලන විද්‍යාව හෝ ව්‍යවස්ථා කටයුතුවලට සම්බන්ධ විෂයයන්  හැදෑරූ උසස් පෙළ සිසුන් හා ගුරුවරුන්ය.

  • ස්වදේශ කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේ හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල සහයෝගීත්වයෙන් පැවැත්වුණු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය. රාජ්‍ය  නිලධාරීන්ගේ සංසදයෙන්  ප්‍රාදේශීය ලේකම්කාර්යාල, දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවල නියෝජිතයන්, දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සහ ග්‍රාම නිලධාරීන් අතර අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කෙරිණි.

  • දිවයින පුරා වන සිවිල් සමාජ සංවිධාන වල සහයෝගීතාවයෙන් පැවැත්වුණු මහජන සංසදය(සිවිල් සමාජ)  සහ සර්වෝදය ව්‍යාපාරය සමඟ  සහයෝගීතාවයෙන් පැවැත්වුණු අතිරේක සිවිල් සමාජ වැඩටහන. සිවිල් සමාජය සමඟ වූ මහජන සංසදය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල අදහස් විමසමින්, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම කීර්තිමත් සිවිල්සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුවිය.

    මෙහිදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ උත්සාහයන්  සම්බන්ධයෙන් වන මාධ්‍ය ආවරණද ඇතුළුව තොරතුරු හා ලිපිලේඛන තක්සේරුවක් කළහැකිය.