• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලය විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා දැනට තිබෙන නිර්දේශ, මිනිසුන්ගේ සැබෑ අවශ්‍යතා යන සන්දර්භය මත පදනම් වෙමින් පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් සිටී.

ඔබටත්, රාජ්‍ය සේවය ලබා ගැනීමේදී මුහුණ දීමට සිදු වූ දුෂ්කරතා,පුරවැසියෙකු වශයෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමේදී, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් හා කටයුතු කිරීමේදී හා වෙනත් එවැනි අවස්ථාවලදී ලද අත්දැකීම් අප වෙත ලියා එවීමට හැකි බව කාරුණිකව දන්වමු.

ලිපි එවිය යුතු විද්‍යුත් ලිපිනය:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කරුණාකර වචන ප්‍රමාණය 500 කට සීමා කරන්න. ඔබගේ ලිපි සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් එවිය හැකිය.

මේ අතරින් තෝරා ගනු ලබන කථා තුළින් පිළිබිඹු වන ගැටලු සඳහා ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ කමිටු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ප්‍රතිසංස්කරණ නිර්දේශවල ඇතුළත් පිළියම් ද සමඟින්, මෙම පිටුවෙහි පළ කෙරෙනු ඇත.

අදාළ කාලය තුළ අපගේ වෙබ් අඩවිය http://blog.constitutionalassembly.lk බලන්න.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ (බහු පාක්ෂික) මෙහෙයුම් කමිටුව 2018 මැයි මස 24 වන දින රැස්විය. මෙහෙයුම් කමිටුවේ මීළඟ වටයේදී සිදු කළ හැකි සාකච්ඡාවලට අදාළව, ජාතික විද්වත් මණ්ඩලය විසින් ලේඛනයක් සකස් කළ යුතු බව එහිදී තීරණය කරන ලදී.

2017 ජුනි මස 28 වැනි දින පවත්වන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයට අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙනි :

ph1

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල ලේකම් කාර්යාලය සිය අනුග්‍රාහකත්වයෙන් 2017 ජූනි මස 28 වැනි බදාදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ජාතික සමුළුවක් පැවැත්වූයේය.පෙ.ව.9.30 සිට දිනය පුරා පැවැති සමුළුව,ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීම වටා සංවාදය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා විවිධ අංශ වෙතින් පුළුල් පරාසයක වන පාර්ශ්වකරුවන් එකට එක් කිරීම අරමුණු කළේය. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල සාමාජිකයෝ,විදේශ නියෝජිතයෝ,පළාත් ආණ්ඩු නියෝජිතයෝ, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුව සහ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වැනි රාජ්‍ය ආයතන වෙතින් ප්‍රධාන නිලධාරීහු සහ විශේෂඳවරු මෙන්ම විද්වත්හු මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරි දිගුවක් වශයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ ලේකම් කාර්යාලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබද ජාතික සමුළුවක්  2017 ජූනි 28 වැනි බදාදා පවත්වනු ඇත. මෙම අවස්ථාව, ගරු අගමැතිතුමා සහ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් සහ ඉතා පුළුල් සහභාගිත්වයක් තහවුරු කරමින් විවිධ අංශ නියෝජනය කරන විශේෂ අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකෙරෙනු ඇත.