• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

සමුළු‍වට පෙර මාධ්‍ය නි‍වේදනය

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරි දිගුවක් වශයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ ලේකම් කාර්යාලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබද ජාතික සමුළුවක්  2017 ජූනි 28 වැනි බදාදා පවත්වනු ඇත. මෙම අවස්ථාව, ගරු අගමැතිතුමා සහ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් සහ ඉතා පුළුල් සහභාගිත්වයක් තහවුරු කරමින් විවිධ අංශ නියෝජනය කරන විශේෂ අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකෙරෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් සිදුකෙරෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම සඳහා විවිධ අංශ  නියෝජනය කරමින් පාර්ශ්වකරුවන් පරාසයක් එකට එක් කිරීමට සමුළුව අපේක්ෂා කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වූ රජයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් මෙන්ම ශාස්ත්‍රඥයන්‍ගේ දේශන සහ තාක්ෂණික ඉදිරිපත්කිරීම්  වලින් මෙම අවස්ථාව අලංකාරවත් වනු ඇත. එක්සත් රාජධානියේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ දූත පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නියුතු වී සිටින දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අගවිනිසුරු  අතිගරු විනිශ්චයකාර ඩික්ගැන්ග් මොසෙනෙකේ මහතා මෙම උත්සාහයට පහසුකම් සැළසීම සඳහා “ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සම්මුතිය වෙත ළඟා වීම - දකුණු අප්‍රිකානු අත්දැකීම්” යන මාතෘකාව යටතේ මෙම සමුළුව ඇමතීමට එකඟ වී තිබේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් සමඟ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු  සැසියක් සහිත විවෘත වේදිකාවක් සඳහා මෙම සමුළුව තුළ ඉඩ සපයනු ඇත.

මෙම සමුළුව බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පෙ. ව. 09.30 සිට පැවැත්වෙනු ඇත.