• පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ, ශ්‍රී ලංකාව
  • +94 11 2777627

sinhala-door-text2016-2.jpg

ක‍්‍රියාවලිය

දෙවැනි ජනරජ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කිරීමෙන් දශක හතරකට ආසන්න කාලයකට පසුව, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ වර්තමාන අවශ්‍යතා හා අභිලාශයන් පිළිබිඹු කරන ව්‍යවස්ථාවක් පැනවීම පිණිස ජාතියෙහි පුළුල් එකඟතාවක් ඇති විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය පුළුල් ලෙස අදියර තුනකට වෙන් කර දැක් විය හැකි වේ.

ජනතාවගේ අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව පත් කරනු ලැබීමත් සමඟ 2016 ජනවාරි මසදී ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි පළමු අදියර ඇරඹිණි.

නවතම විඩියෝව

නවතම පුවත්

මෙහෙයුම් කමිටුවේ ආසන්නතම රැස්වීමේ නවතම තතු - 2018 අගෝස්තු 09

13 August 2018

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ  මෙහෙයුම් කමිටුව 2018 අගෝස්තු 08 වන දින ප.ව....

2018 ජුලි 25 අලුත්ම පුවත්

26 July 2018

මේ දිනවල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සකස් කර අවසන් වී ඇති...